Image of رشد و بارسازی عضله - لوکالفا
رشد و بارسازی عضله - لوکالفا
رشد و بارسازی عضله ، بعد از اتمام تمرین ، رشد عضله و ترمیم آن در سطح سلولی انجام می گیرد. سنتز سلولی و ترمیم بافتی به ویتامین ها و مواد معدنی گوناگونی بستگی دارد که نقش 5 عدد از آنها چشم گیرتر می باشد... [مشاهده بیشتر]