Image of عوارض هندزفری بر سلامت - لوکالفا
عوارض هندزفری بر سلامت - لوکالفا
عوارض هندزفری اگر جز آن دسته از افرادی هستید که مدت زیادی را با هدفون یا هندزفری انواع منابع پخش به موسیقی گوش می دهید ،بهتر است در عادات خود تجدید نظر کرده و این زمان را به حداقل برسانید. متخصصان ،وزوز گوش ، صداهای آزاردهنده در گوش
 

چه کسی رای داد

ارسال یک دیدگاه