Image of تاریخ روز مادر ۱۳۹۶ - لوکالفا
تاریخ روز مادر ۱۳۹۶ - لوکالفا
تاریخ روز مادر 1396 ، امروز مجالی است تا بار دیگر، کودکی هایمان، در آغوش مهربان مادر رها شوند و به یاد بیاوریم که وسعت هیچ آسمانی، به اندازه عطوفت های مادر نیست و با ارزش تر از مادر، واژه ای در فرهنگ مهربانی ها نیست
 

چه کسی رای داد

ارسال یک دیدگاه