Image of علت زخم معده و درمان آن - لوکالفا
علت زخم معده و درمان آن - لوکالفا
زخم معده زخم معده عبارت است از یک زخمِ باز که در سطح داخلی معده و قسمت فوقانی روده‌ی کوچک ایجاد می‌شود. سوزش معده، یکی از شایع‌ترین علائم زخم معده است. 
 

چه کسی رای داد

ارسال یک دیدگاه